Сільськогосподарські підприємства в системі електронного адміністрування ПДВ

В межах публікацій стосовно змін запроваджених Законом №643, розглянемо новації, які стосуються сільськогосподарських підприємств (далі СГП). Основним джерелом для освітлення змін, які торкнулися СГП, найдоцільніше використовувати лист №29560, опублікований на офіційному сайті ДФСУ 11.08.2015 року, та безпосередньо Закон №643.

Перш за все необхідно відзначити, що до вже відкритих основних рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – основні електронні рахунки) відкриваються додаткові рахунки, призначені для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі – додаткові електронні рахунки), відповідно до п. 2001.2 ст. 2001 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом №643. Це стосується платників податку – СГП, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 НКУ.
Таким чином, СГП використовують в СЕА ПДВ два електронних рахунки: основний та додатковий.

Розглянемо більш детально призначення та основні механізми застосування цих рахунків.

Основний електронний рахунок призначається для проведення розрахунків з бюджетом.
На основний електронний рахунок СГП перераховують зі свого поточного рахунку кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних по несільськогосподарській діяльності.

З основного електронного рахунку кошти перераховуються до бюджету на підставі поданих платниками декларацій з ПДВ (форма декларації 0110), ДФС автоматично формує реєстр та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку надсилає його Державній казначейській службі України (далі – Казначейство). Відповідно до отриманого реєстру, Казначейство здійснює перерахування коштів до бюджету з основного електронного рахунку в рахунок погашення податкових зобов’язань СГП перед бюджетом.

Крім того, за заявою платника, з основного електронного рахунку до бюджету перераховуються суми податкового боргу за несільськогосподарською діяльністю, а на поточний рахунок платника – кошти, що перевищують суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.

Додатковий електронний рахунок призначений для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств.
На цей рахунок СГП зараховуються кошти з поточного рахунку в сумі, необхідній для реєстрації податкових накладних, які складаються СГП при здійсненні операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування.

Протягом операційного дня кошти автоматично перераховуються Казначейством з додаткового електронного рахунку на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств. Таким чином, СГП зобов’язане зазначати реквізити спеціального рахунку у податковій звітності з ПДВ.

Сільськогосподарським підприємствам необхідно слідкувати, щоб загальна сума перерахованих коштів на додатковий електронний рахунок до настання граничних термінів, для сплати податкових зобов’язань, була не менше суми податкових зобов’язань, задекларованих таким СГП у податковій декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за результатами відповідного звітного періоду (декларації 0121–0123).

З урахуванням вищесказаного, виникає питання, як в такому випадку розраховувати реєстраційну суму, на яку платник може реєструвати податкові накладні / розрахунки коригування?

Згідно з Законом № 643, внесені зміни до порядку розрахунку суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування в ЄРПН, зокрема змінено порядок формування деяких складових формули для обрахунку такої суми.

Так, для сільськогосподарських підприємств складова формули
“Сума поповнення електронного рахунку” (SПопРах) включає в себе:
– суму поповнення на основний електронний рахунок;
– суму поповнення на додатковий електронний рахунок.

Водночас необхідно звернути увагу, що для СГП реєстраційна сума обчислюється в цілому для усіх видів діяльності (як для сільськогосподарської діяльності, так і для іншої діяльності) та використовується для реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, складених як по сільськогосподарській, так і по іншій діяльності платника.
Крім того згідно п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу, для обрахунку реєстраційної суми передбачено використання додаткових показників, визначених п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Кодексу.

Таким чином, для СГП реєстраційна сума після її “обнуління” збільшується на:

1) суму “овердрафт”

(обрахунок цього показника включає суми, які були задекларовані та погашені СГП до сплати до бюджету, а також задекларовані як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства);

2) суму переплат станом на 01.07.2015

(помилково та надміру сплачені суми ПДВ на спеціальні рахунки СГП при обрахунку цього показника не враховуються, оскільки вони не є грошовими зобов’язаннями перед бюджетом такого платника);

3) суму від’ємного значення:

– сума, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду;
– сума непогашеного від’ємного значення попередніх звітних періодів на кінець поточного звітного періоду, що зазначені в податковій звітності з ПДВ за червень / ІІ квартал 2015 року, в якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу.

При обрахунку цього показника враховуються суми ПДВ, зазначені у рядку 24 декларації з ПДВ 0110, 0121–0123 та рядку 31 декларації з ПДВ 0110 за червень / ІІ квартал 2015 року.

Таким чином, у системі електронного адміністрування ПДВ враховуються усі непогашені залишки від’ємного значення ПДВ як по основній, так і по сільськогосподарській діяльності.

При цьому суми ПДВ з рядків 24 та 31 декларації 0110 за червень / ІІ квартал 2015 року переносяться до рядка 20.2 декларації 0110 за липень / ІІІ квартал 2015 року. Суми ПДВ з рядка 24 декларацій 0121-0123 за червень / ІІ квартал 2015 року переносяться до рядка 20.2 відповідно до декларацій 0121-0123 за липень / ІІІ квартал 2015 року;

4) суму залишку коштів на електронному рахунку платника

(сума залишку на електронному рахунку станом на 03.08.2015 за вирахуванням сум, заявлених платником у декларації за червень 2015 року для перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 Кодексу та сум податкових зобов’язань за червень 2015 року).

Таким чином, в межах спеціального режиму оподаткування, Кодексом не передбачено здійснення обрахунку реєстраційної суми окремо по сільськогосподарській та несільськогосподарській діяльності підприємства.

Тобто, з урахуванням показників сільськогосподарської та іншої діяльності платника, який використовує спеціальний режим оподаткування, обраховується одна реєстраційна сума, в межах якої такий платник має право зареєструвати податкову накладну / розрахунок коригування по сільськогосподарській діяльності та/або по іншій діяльності.

Для того, щоб отримати відомості щодо реєстраційної суми в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, потрібно лише відправити запит до ДФСУ у програмі «M.E.Doc».

, , , ,

Схожі публікації

Menu
Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!