Новий порядок блокування податкових накладних

ДПСУ оприлюднила проект постанови КМУ, яким буде затверджено новий Порядок зупинення реєстрації ПН/РК. У вигляді додатків до Порядку (а не листами ДПСУ, як зараз) будуть затверджені критерії ризиковості та показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку

Проєкт постанови затверджує:

 • Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок зупинення ПН/РК);
 • Порядок роботи комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • Порядок розгляду скарги на рішення комісій регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Що передбачено новим Порядком блокування ПН/РК?

Як і раніше, буде здійснюватися автоматизований моніторинг відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків.

Податкові накладні/розрахунки коригування (крім РК, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику та РК, складених на неплатника  податку), що подаються на реєстрацію, будуть перевірятися на відповідність ознакам безумовної реєстрації ПН/РК:

1) ПН, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК (крім РК, поданих на реєстрацію у місяці, іншому ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РК, становить менше  500 тис. грн за умови, що:

 • обсяг постачання товарів/послуг, зазначений в них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем – платником податку, не перевищує 50 тис. гривень,
 • сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис. гривень,
 • та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку.

3) одночасно виконуються такі умови:

– загальна сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 1 млн гривень;

 •  одночасно значення показників D та P, розрахованих у цьому підпункті, мають такі розміри: D > 0,05, P < Pм х 1,4, де:
 • D – розрахункова величина, яка дорівнює S/T;
  S – загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платником податку та його відокремленими підрозділами;
  T – загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 відсотків, зазначеними платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування;
  P – сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної розрахунку  коригування;
  Pм – найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування.

Зверніть увагу! У вигляді додатків до Порядку блокування ПН/РК (а не листами ДПСУ, як зараз) будуть затверджені:

 • Критерії ризиковості платника податку
 • Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку
 • Критерії ризиковості здійснення операцій

Крім того, розроблено механізм прийняття рішення комісією регіонального рівня рішення про відповідність або невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. В свою чергу платник податку матиме можливість подати в електронному вигляді інформацію (пояснення) та копії документів щодо підтвердження його невідповідності критеріям ризиковості платника податку.

Проектом постанови забезпечується можливість для платників податків адміністративного оскарження всіх рішень про відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація яких зупинена, що сприятиме прискоренню урегулюванню досудових спорів.

Розробником проекту постанови є Державна податкова служба України.

 

, , , , , , ,

Схожі публікації

Menu
Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!