РЕЄСТРАЦІЇ «РИЗИКОВИХ» ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

1 квітня 2017 року почали діяти норми Податкового кодексу, що запроваджують механізм зупинення органами ДФСУ реєстрації «ризикових» податкових накладних у ЄРПН та відновлення реєстрації за умови надання платником відповідних пояснень та доказів (пункт 201.16 ст. 201 ПКУ).
До 1 липня 2017 року встановлено перехідний період, протягом якого відпрацьовуватимуться критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, при цьому фактична зупинка реєстрації у цей період не здійснюватиметься.

Нормами статті 201 Податкового кодексу передбачено, що за певних умов ДФСУ має право призупинити реєстрацію ПН/РК та повідомити про це платника квитанцією.

В свою чергу, платник має право надати ДФСУ пояснення та документи, що підтверджують правомірність виписки ПН/РК.

Надані пояснення і документи будуть розглянуті спеціальною комісією, уповноваженою на прийняття рішень щодо реєстрації чи відмові у реєстрації ПН/РК.

Зазначені норми ПКУ втілюються в життя низкою нормативних документів. Зокрема, днями ДФСУ оприлюднила проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та Переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування». Наказом затверджуються :

– Критерії оцінки ступеня ризиків, достатні для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН (розроблено відповідно пункту 74.2 статті 74 пку);

– Перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН (розроблено відповідно підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ);

– Таблиця придбання (отримання) та виробництва товарів/послуг (Таблиця платника податків) – форма надання платником загальної інформації про номенклатуру товарів/послуг, що на постійній основі придбаваються та виробляються ним в процесі господарської діяльності (додаток 1);

– Таблиця потенційно замінних/підмінних товарів (код УКТ ЗЕД) під час господарських операцій (додаток 2);

– Таблиця КВЕД виробників (додаток 3).

Згідно проекту наказу, критеріями, достатніми для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, є: ­

– невідповідність кількості/обсягів або відсутність придбання товару/отримання послуги при його реалізації реалізованого товару/наданої послуги (з урахуванням наявних показників таблиці платника податків) та переважання в податковому кредиті кодів УКТ ЗЕД товарів, зазначених у додатку 2 (більше 20 відс.); ­

– наявна інформація в контролюючих органах від платника та/або правоохоронних органів, що електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку, якими підписано податкову накладну, направлену на реєстрацію в ЄРПН, виготовлено з порушенням законодавства;

– відсутність документів , які засвідчують право суб’єкта господарювання на провадження певного виду діяльності (дозвільні документи, ліцензії на здійснення відповідної діяльності, які відповідно до законодавства передбачені для виробництва або реалізації цих товарів/послуг) стосовно товарів/послуг, які зазначено у податковій накладній/ розрахунку коригування. Здійснюється перевірка відповідності кодів УКТ ЗЕД/кодів послуг, визначених у податковій накладній, яка реєструється в ЄРПН визначеним кодам УКТ ЗЕД/кодам послуг, за якими обов’язково має бути наявність у платника дозвільних документів, ліцензій на здійснення відповідної діяльності (за реквізитами документів дозвільного характеру з урахуванням терміну їх дії); ­

– посадову особу платника податків – юридичної особи чи платника податків – фізичну особу визнано судом винним у скоєнні злочину, передбаченого статтями 205 або 209 Кримінального кодексу України, якщо судимість за цей злочин не було погашено або знято;

– платником податків надано для реєстрації в ЄРПН за поточний місяць розрахунки коригування для неплатників податків із загальною сумою податку на додану вартість (наростаючим підсумком) 50 тис гривень і більше.

Передбачений проектом наказу Перелік документів, достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН включає:

– договори (зовнішньоекономічні контракти) з додатками, листування з контрагентами, митні декларації; ­

– первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи;

– розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;

– рахунки фактури (інвойси), акти приймання передачі, надання послуг, накладні;

– документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності тощо), наявність яких передбачена договором або законодавством;

– документальне підтвердження наявності трудових ресурсів, матеріально-­технічних і технологічних можливостей для здійснення господарських операцій.

Крім того, нагадуємо, що 31.03.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» (далі – Постанова №190).

Постановою №190 встановлено, що рішення щодо реєстрації або відмові у реєстрації ПН/РК, реєстрацію яких зупинено в автоматичному режимі унаслідок відповідності критеріям оцінки ступеня ризиків, приймає комісія ДФСУ на підставі отриманих від платника письмових пояснень з підтвердженням зазначеної у ПН/РК інформації та/або копій документів. Такі пояснення і документи можна подати до органу ДФС протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/РК.

Підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування є: ­

– ненадання платником ПДВ письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ; ­

– ненадання платником ПДВ копій документів відповідно до підпункту «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ;

– надання платником ПДВ копій документів, які складені з порушенням законодавства та/ або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Організаційні та процедурні засади діяльності Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації, а також права та обов’язки її членів визначено у проекті наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку роботи Комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову у такій реєстрації». Проект наказу оприлюднила ДФСУ.

Схожі публікації

Menu
Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!